2023 2024 Student Forum > Management Forum > Main Forum

 
  #2  
18th November 2014, 11:14 AM
Super Moderator
 
Join Date: Apr 2013
Re: Ranking of universities Poland

Here I am providing you list of best universities in Poland………

Uniwersytet Warszawski

Akademia Górniczo-Hutnicza

Uniwersytet Jagiellonski

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Politechnika Warszawska

Uniwersytet Mikolaja Kopernika w Toruniu

Uniwersytet Slaski w Katowicach

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kosciuszki

Uniwersytet Lódzki

Uniwersytet Gdanski

Politechnika Slaska w Gliwicach

Szkola Glówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Uniwersytet Warminsko-Mazurskie w Olsztynie

Uniwersytet Wroclawski

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Lukasiewicza

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawla II

Uniwersytet w Bialymstoku

Politechnika Bialostocka

Politechnika Wroclawska

Politechnika Lubelska

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Politechnika Lódzka

Polsko-Japonska Wyzsza Szkola Technik Komputerowych

Uniwersytet Zielonogórski

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Uniwersytet Opolski

Akademia Techniczno-Humanistyczna

Szkola Glówna Handlowa w Warszawie

Uniwersytet Kardynala Stefana Wyszynskiego w Warszawie

Akademia Leona Kozminskiego

Politechnika Gdanska

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Politechnika Koszalinska

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

Wojskowa Akademia Techniczna

Wyzsza Szkola Bankowa w Poznaniu

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach

Szkola Wyzsza Psychologii Spolecznej

Politechnika Poznanska

Wyzsza Szkola Biznesu - National-Louis University

Gdanski Uniwersytet Medyczny

Slaski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Uczelnia Lazarskiego

Uniwersytet Rzeszowski

Wyzsza Szkola Informatyki w Lodzi

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Pilsudskiego w Warszawie

Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Górnoslaska Wyzsza Szkola Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach

Politechnika Czestochowska

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Uniwersytet Medyczny w Lodzi

Uniwersytet Ekonomiczny we Wroclawiu

Wyzsza Szkola Ekonimii i Informatyki w Krakowie

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora

Zachodniopomorska Szkola Biznesu w Szczecinie

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Akademia Morska w Gdyni

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Wyzsza Szkola Zarzadzania i Bankowosci w Krakowie

Uniwersytet Medyczny w Bialymstoku

Wyzsza Szkola Handlu i Finansów Miedzynarodowych im. Fryderyka Skarbka
Warsaw ...


Quick Reply
Your Username: Click here to log in

Message:
Options

Thread Tools Search this ThreadAll times are GMT +5. The time now is 11:33 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions Inc.
SEO by vBSEO 3.6.0 PL2

1 2 3 4